Vertel maar...

 

Palliatieve begeleiding

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent is dat een ingrijpend gebeuren voor jou en je naasten. Je wereld staat op zijn kop. Allerlei vragen, angsten, moeiten komen boven.

Op de grens van leven en dood besef je wat je ten diepste raakt. Je gaat op zoek naar de betekenis en zin van leven en sterven. Je valt terug op je eigen spiritualiteit en zingeving.

Heeft mijn leven nu nog zin? Gaat mijn leven verder dan de dood? Waarom is lijden zo zwaar? Waar is God in dit lijden? Is er eigenlijk wel een God?

Als geestelijk verzorger / ritueelbegeleider wil ik naar je luisteren en je begeleiden in jouw zoektocht naar antwoorden, zoeken naar mogelijke rituelen die helpend kunnen zijn om het leven, met al wat je dierbaar is, los te laten.

'k Kan je adviseren bij het vormgeven van je uitvaart.

Wanneer je een gesprek of begeleiding wilt neem dan contact met mij op.E-mailen